Kategoriya Ruhiy kasalliklar

Bolalik dispraksi, bolalarni dangasa deb ko'rsatadigan kasallik
Ruhiy kasalliklar

Bolalik dispraksi, bolalarni dangasa deb ko'rsatadigan kasallik

Ta'limning aniq buzilishlari (matematika, o'qish va imlo), shuningdek xulq-atvor, til va diqqat etishmovchiligi (DEHB) tashxisi tobora ko'proq dispersiya deb ataladigan holatlarda tobora ko'proq erta aniqlanadi va aralashadi. , ularning tashxislari odatda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilmaydi yoki erta qatnashmaydi va hatto boshqa tashxis ostida ular ko'pincha chalkashadi va noto'g'ri ko'rsatilgan.

Read More

Ruhiy kasalliklar

Bolalik dispraksi, bolalarni dangasa deb ko'rsatadigan kasallik

Ta'limning aniq buzilishlari (matematika, o'qish va imlo), shuningdek xulq-atvor, til va diqqat etishmovchiligi (DEHB) tashxisi tobora ko'proq dispersiya deb ataladigan holatlarda tobora ko'proq erta aniqlanadi va aralashadi. , ularning tashxislari odatda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilmaydi yoki erta qatnashmaydi va hatto boshqa tashxis ostida ular ko'pincha chalkashadi va noto'g'ri ko'rsatilgan.
Read More