Kategoriya Ruhiy kasalliklar


Ruhiy kasalliklar

Bolalik dispraksi, bolalarni dangasa deb ko'rsatadigan kasallik

Ta'limning aniq buzilishlari (matematika, o'qish va imlo), shuningdek xulq-atvor, til va diqqat etishmovchiligi (DEHB) tashxisi tobora ko'proq dispersiya deb ataladigan holatlarda tobora ko'proq erta aniqlanadi va aralashadi. , ularning tashxislari odatda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilmaydi yoki erta qatnashmaydi va hatto boshqa tashxis ostida ular ko'pincha chalkashadi va noto'g'ri ko'rsatilgan.
Read More