Kategoriya Siydik - siyish

Poliuriya - bolada doimiy siyish zarurati tug'ilganda
Siydik - siyish

Poliuriya - bolada doimiy siyish zarurati tug'ilganda

Tana bizga mumkin bo'lgan kasallik haqida ogohlantiruvchi signallarni yuboradi. Bunday ogohlantirishlardan biri siydik chiqarish, rangning o'zgarishi yoki siydikning katta miqdoridan kelib chiqishi mumkin. Bolada doimiy siyish zarurati tug'ilganda nima bo'ladi? Kichkintoyni doimiy ravishda nima qilishiga nima sabab bo'ladi? Bu jiddiy kasallikmi?

Read More

Siydik - siyish

Poliuriya - bolada doimiy siyish zarurati tug'ilganda

Tana bizga mumkin bo'lgan kasallik haqida ogohlantiruvchi signallarni yuboradi. Bunday ogohlantirishlardan biri siydik chiqarish, rangning o'zgarishi yoki siydikning katta miqdoridan kelib chiqishi mumkin. Bolada doimiy siyish zarurati tug'ilganda nima bo'ladi? Kichkintoyni doimiy ravishda nima qilishiga nima sabab bo'ladi? Bu jiddiy kasallikmi?
Read More